Dům lékaře | Centrum Budějovická

Dům lékaře | Centrum Budějovická

Majitelé domu (rodina lékařů) nás požádali o rozšíření původního rodiného domu o dvoupodlažní přístavbu, která by měla v patře nabídnout prostory pro rozšíření dispozice k bydlení a v přízemí prostory pro provozování lékařské praxe. V projektu nové přístavby jsme využili mírného klesání terénu za původním domem a faktu, že spodní podlaží původního domu bylo oproti terénu o půl patra zvýšené. Na tuto úroveň jsme navázali novou přístavbu posunutou o půl patra. Maximálně jsme tím zefektivnili vnitřní komunikace a vytvořili základ pro výslednou architektonickou formu přístavby, která je rozdělená do dvou hmot.

Přesto, že jsou obě nové budovy záměrně "přiznané", jsme se snažili vytvořit soubor objektů, které nepotlačují hmotu původního domu, ale vytvářejí s ním harmonický celek. Dominantou parcely se nově stal výrazný kovový kvádr - objekt s titanzinkovou fasádou, který je záměrně nakloněný a reaguje tak na klesající terén i členění dispozice uvnitř. V nižší části je pouze jedno obytné podlaží navazující na úroveň původního domu. V horním podlaží vyšší části pokračuje obytná dispozice, ve spodní úrovni jsou umístěny ordinace lékařů s nutným příslušenstvím.

Důležitým faktorem při návrhu uspořádání jednotlivých hmot byla pozice vzrostlé borovice nacházející se ve spodním rohu pozemku. Obestavěním borovice jsme vytvořili příjemný vstupní předprostor zdravotnického zařízení, který je samostatně uzavíratelný velkou posuvnou bránou. V jedné z variant našeho projektu jsme navrhli tento vstupní prostor zastřešit plechovou střechou s vynechaným otvorem pro strom.