Dům lékaře | Centrum Budějovická

Dům lékaře | Centrum Budějovická

Projekt a realizace objektu zdravotnického zařízení s ambulantní péčí.

Původní rodinný dům lékaře jsme rozšířili o moderní přístavbu s novou funkcí. Nové budovy jsou záměrně přiznané s moderní soudobou fasádou. Přesto jsme se snažili vytvořit soubor objektů, které nepotlačují hmotu původního domu, ale vytvářejí s ním harmonický celek.

Dominantou parcely se nově stal výrazný kovový kvádr - objekt s titanzinkovou fasádou, který je záměrně nakloněný a reaguje tak na klesající terén i členění dispozice uvnitř. V nižší části je pouze jedno obytné podlaží navazující na úroveň původního rodinného domu. Ve vyšší části jsou již dvě podlaží posunutá vždy o půl patra oproti nižší části. V horním patře pokračuje obytná dispozice, ve spodní úrovni pak objekt přechází do dispozice ordinací lékařů. Dlouhý střešní pásový světlík procházející celým domem, prosvětluje hlavní obytný prostor i navazující komunikace, vč. schodiště.

Důležitým faktorem při návrhu uspořádání jednotlivých hmot byla pozice vzrostlé borovice nacházející se ve spodním rohu pozemku. Obestavěním borovice jsme vytvořili příjemný vstupní předprostor zdravotnického zařízení, který je samostatně uzavíratelný velkou posuvnou bránou. V původním projektu byl tento vstupní prostor zastřešen s vynechaným otvorem pro strom. Nakonec byla zrealizována pouze šikmá posuvná brána (členěním navazující na členění kovové fasády).