Nový městský bulvár | Přerov

Nový městský bulvár | Přerov

Urbanistická a architektonická studie nového městského bulváru. Rekultivací zanedbaného vnitrobloku vznikla nová městská obchodní ulice. Původní průmyslové a hospodářské objekty ve dvoře obytného bloku jsme rekonstruovali a doplnili do celistvé uliční fronty. Rekonstruovaným prostorám jsme přidělili nové funkce, které zatraktivní nový veřejný prostor. Vzniklou novou obchodní promenádu jsme propojili s přilehlým, nedávno rekonstruovaným areálem synagogy s malým parkem.