Přestavba rodinného domu | Řepy

Přestavba rodinného domu | Řepy

Projekt totální rekonstrukce rodinného domu byl původně vyvolán potřebou nového vlastníka na rozšíření a zmodernizování interiéru. Typickým problémem původní dispozice byly malé místnosti s nedostatečnou výměrou a osluněním. Nová stavební náplň investora byla tak náročná, že jsme v projektu museli přistoupit k rozšíření půdorysu domu, vč. využití podkroví. Vzhledem k charakteru okolní vilové zástavby jsme se však snažili zachovat původní měřítko domu a všechny přistavené prostory jsme přiznali ve formě samostatných bloků, které jsme svázali s původním domem betonovým prstencem.

K nejvýznamnějšímu rozšíření dispozice jsme přirozeně přistoupili v přízemí domu. Odstranili jsme většinu nenosných dělících stěn, jednotlivé prostory jsme sloučili do velkého obytného prostoru, který jsme maximálně otevřeli do zahrady velkorysou prosklenou stěnou. Pracovnu a kuchyň jsme rozšířili o nové prostory viditelné z exteriéru ve formě tmavošedých bloků. Jednotící betonový prstenec, který mimo jiné tvoří atiku nových přístaveb, zároveň ohraničuje venkovní zvýšenou terasu a v patře tvoří nosný rám pro dřevěné slunolamy a prosklený balkon. Podkroví jsme rozšířili a prosvětlili velkoryse proskleným světlíkem. Šedé plochy jsou doplněné světlými dřevěnými prvky, stínícími paravany a slunolamy. Stejné dřevo jsme použili i na obkladu garáže a deckingu terasy.